تعیین وقت سفارت

برای تعیین نوبت وقت سفارت با شماره 77744432 در تماس باشید .

همچنین برای ارسال مدارک از پیام رسان تلگرام به شماره 09352557000 استفاده نمایید.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر کشور مورد نظر خود را از انتخاب نمایید و در خصوص سایر مدارک مورد نیاز از ما مشورت بگیرید.

 

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

وقت سفارت یونان

یونان

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

روسیه

روسیه

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

وقت سفارت بلژیک

بلژیک

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام 

فرانسه

فرانسه

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

وقت سفارت اتریش

اتریش

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کا

م

چک

چک

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

وقت سفارت دانمارک

دانمارک

 

وقت سفارت ، سفاتها دات کام

وقت سفارت لهستان

لهستان

 

تیم سفارت ها دات کام همیار شما در اخذ نوبت مصاحبه سفارتهای اروپایی می باشد ، که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

تعیین نوبت مصاحبه ی سفارت آلمان برای اخذ ویزای شنگن ، دانشجویی ، پیوست به خانواده ، کنفرانس و توریستی

اخذ وقت سفارت ایتالیا برای تقاضاهای ویزای تجاری ، فامیلی و توریستی

نوبت مصاحبه سفارت فرانسه برای انواع ویزاهای توریستی ، تجاری و دانشجویی